• Fira de Màsters Oficial / Jornada informativa en línia / Dimarts 14 de juliol
  • Fira de Màsters Oficial / Jornada informativa en línia / Dimarts 14 de juliol
  • Fira de Màsters Oficial / Jornada informativa en línia / Dimarts 14 de juliol
  • Fira de Màsters Oficial / Jornada informativa en línia / Dimarts 14 de juliol
  • Fira de Màsters Oficial / Jornada informativa en línia / Dimarts 14 de juliol
  • Fira de Màsters Oficial / Jornada informativa en línia / Dimarts 14 de juliol

 

Màsters per centres

Accedeix als màsters del teu interès, informa't dels diferents estudis, consultant les planes de cadascun d'ells i els vídeos de presentació.

Particicipa a les sessions informatives i videoconferències amb el professorat i coordinadors dels màsters, i planteja els teus dubtes.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR / CAMPUS IGUALADA-UdL

FACULTAT D'EDUCACIÓ, PSICOLOGIA I TREBALL SOCIAL

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS

Màsters Oficials

Accedeix als màsters del teu interès, informa't dels diferents estudis, consultant les planes de cadascun d'ells i els vídeos de presentació.

Particicipa a les sessions informatives i videoconferències amb el professorat i coordinadors dels màsters, i planteja els teus dubtes.

Màster en Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior

Presentació: 12.30h

Màster en Enginyeria Industrial

Escola Politècnica Superior

Presentació: 17.00h

Màster en Enginyeria del Cuir

Escola Politècnica Superior
Campus d'Igualada-UdL

Presentació: 12.00h

Màster en Sistema de Justícia Penal

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Presentació: de 10 a 13.30h i de 16 a 18h

Doble Màster en Advocacia i en Sistema de Justícia Penal

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Presentació: 17h

Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Presentació: 19h

Doble Màster en Advocacia i en Gestió Administrativa

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Màster en Gestió Administrativa

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Presentació: 17h

Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Presentació: 18h

Màster en Neuropsicologia

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Presentació: 9.30h

Màster en Investigació Biomèdica

Facultat de Medicina

Presentació: 12.00h

Màster Interuniversitari en Recerca en Salut

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Presentació: 9.30h

Màster en Educació per la Salut

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Presentació: 10.30h

Màster Simulació Clínica i Seguretat del Pacient

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Presentació: 10.00h

Màster en Llengües Aplicades

Facultat de Lletres

Presentació: 10.30 hores

Màster d'Ensenyament Espanyol/Català per a immigrants

Facultat de Lletres

Presentació: de 9 a 10.30h i de 17.30 a 19h

Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Facultat de Lletres

Presentació: de 11.00h a 13.30h

Màster en Enginyeria Agronòmica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster en Gestió de Sòls i Aigües

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster en Protecció Integrada de Cultius

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster en Sanitat i Producció Porcina

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster en Fructicultura

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster en Enginyeria de Forests

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màsters en Director Esportiu

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida

Presentació: 12.00h

Màsters en Gestió Esportiva

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida

Presentació: 12.00h

Màsters en Dret Esportiu / International Sports Law Master

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida

Presentació: 12.00h

Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral

Escola Universitària de Relacions Laborals

Presentació: 19.00h